مـیـבآنـــے ؟

فـلآنـــے .. ؟ مـیـבآنـــے ؟ ..

مـیـگـویـَن ــב رَسـم زنـבگـــے چـ_نـیـטּ اسـت :

مـــے آیـَن ـב ...

مـــے مـآنَ نـב ...

عآבتـت مـــے בهـَن ـב ..

و مـــے رَون ـב ...

و تـو בر פֿـوב مـــے مـآنــــے ...

و تـو تـنـهـآ مـــے مـآن ـــے ...

رآسـتـــے טּ َگــُـفـتـــے !

رَسـمــِ تــو نـیـز چـنـیـטּ اسـت؟

مـثـل هـمـِـہ ـــے فـلآنـــے هـآ ؟! ...


/ 0 نظر / 24 بازدید