[ . . ببیـــن لکــــ رژ لبــــ روی یقــهـ . . ]

! ! . . تـــآ لکــــ سیـــآهـ ریمـــل روی شـــونــهـ . . ! !

[ . . ی دنـیــــآ حرفـــــهـ . . ]

! ! . . ی دنیــــآ فـآصــــلهـ . . ! !/ 0 نظر / 14 بازدید